طبقه بندی آسیب طناب نخاعی(spinal cord injury) یا قطع نخاع

بازدید: 741 نفر
انتشار: 11 Ordibehesht 1396
طبقه بندی آسیب طناب نخاعی(spinal cord injury) یا قطع نخاع

آسیب طناب نخاعی به دو دسته کامل و ناکامل تقسیم بندی می شود.

در اسیب ناکامل حداقل یک حس و عملکرد حرکتی نسبی در پایینترین سگمان وجود دارد.

در معاینات عصبی ، عملکرد حسی در نقاط کلیدی سنجیده می شود.

در عملکرد حسی در هر یک از ۲۸ درماتوم هر سمت بدن برای هر دو حس لمس سطحی و نوک سوزنی (Pin prick) بررسی انجام می شود.

حس pin prick با یک سنجاق سالم و حس لمس سطحی با یک گلوله پنبه ای یا نوک انگشتان ارزیابی می شود.

قسمت حرکتی معاینات عصبی شامل تست بررسی قدرت عضلانی  و تست انقباض اسفنکتور خارجی آنال است.

در این بیماران اگر بیمار قادر به حفظ اندام بر خلاف نیروی جاذبه باشد یعنی قدرت عضلانی بالاتر از گرید ۳ یعنی ۴ و ۵ دارد.

طبقه بندی فورس(قدرت) عضلانی:

این معاینه از ۵ نمره است که از ۰ تا ۵ طبقه بندی می شود و در این معاینه نیروی فرد را در مقابل مقاومت و جاذبه می سنجیم و این آزمایش را در مورد هم عضلات پروگزیمال و هم دیستال انجام می دهیم:

۵/۵: در مقابل جاذبه و مقاومت اعمال قدرت می کند.

۵/۴: در مقابل جاذبه خوب است ولی در مقابل مقاوت و نیرو خارجی کاهش را نشان می دهد

۵/۳: با زدن یک ضربه خیلی آرام آن عضو پایین می افتد

۵/۲:عضله فقط در سطح افق حرکت دارد

۵/۱: عضله فقط حرکات جزیی نشان می دهد

۵/۰: هیچگونه فعالیت حرکتی در عضله وجود ندارد.

اگر یک عضله اصلی(کلیدی) قدرت عضلانی ۵/۵ داشته باشد ، ان عضله از طریق ۲ سگمان عصبی سالم عصبدهی می شود.

اگر یک عضله اصلی ، قدرتی در حد ۳/۵ یا ۴/۵ داشته باشد و عضله اصلی بالای ان قدرتی در حد ۵/۵ داشته باشد ، ان حداقل توسط یک سگمان عصبی سالم عصبدهی می شود.

اگر یک عضله قدرتی کمتر مساوی ۲/۵ داشته باشد ، هیچکدام از سگمانهای عصبی ان عضله سالم نمی باشند.

برای مثال در سگمانهای گردنی به دلیل عصبدهی فلکسورهای(عضلات خم کننده) آرنج از C5-C6 ، اکستنسورهای(عضلات صاف کننده) مچ از C6-C7  و اکستنسورهای(صاف کننده) آرنج از C7-C8 ، عصبدهی سگمنتال انها به ترتیب از C7 C6 C5 می باشد.اگر قدرت خم کننده ارنج در حد ۵/۵ و  صاف کننده مچ ۴/۵ و صاف کننده آرنج ۲/۵ باشد ، فرض بر این است که میوتومهای C5,C6 عصبدهی کامل دارند ولی میوتوم C7 عصبدهی ناقص دارد.

طبقه بندی آسیب طناب نخاعی ASIA(انجمن آسیب نخاعی امریکا):

به ۵ گروه از A تا E طبقه بندی می شود.

A:اسیب طناب نخاعی که منجر به از بین رفتن عملکرد حسی و حرکتی در سگمانهای ساکرالS4-S5  می شود و آسیب کامل است.

B: در ان عملکرد حسی در سگمانهای S4-S5 سالم مانده اما هیچ عملکرد حرکتی در سطح کودال تا ۳ سگمان زیر محل آسیب ندارد.

C: اسیب نخاعی که در ان حس در سگمانهای S4-S5 محفوظ مانده اما بیش از نیمی از عضلات اصلی زیر سطح اسیب قدرت عضلانی کمتر از ۳/۵ دارند.

D: حس در سگمانهای S4-S5 دست نخورده مانده ولی حداقل نیمی از عضلات اصلی قدرت بیشتر مساوی ۳/۵ دارند.

E: وقتی که عملکرد حسی و حرکتی هر دو سالم باشند .

گروههای B تا E آسیب نخاعی ناکامل و گروه A کامل می باشند.

رفرنس:Braddom Book(رفرنس طب فیزیکی وتوانبخشی)

مرکز جامع طب فیزیکی و توانبخشی دکتر مریم نظری

آدرس:

نجف اباد، چهارراه شهرداری، جنب تاکسی سرویس اصفهان، ساختمان کارون1، طبقه فوقانی دندانپزشکی ماهان، مرکز جامع طب فیزیکی و توانبخشی دکتر مریم نظری

شماره تماس:

031-42642572

حضور در مطب:

زمان های حضور در مطب