Document

آیا می توانم بدون مراجعه به مطب از دکتر مریم نظری متخصص طب فیزیکی و توانبخشی مشاوره بگیرم؟

بله از طریق قسمت مشاوره امکان ثبت سوالات وجود دارد.