پلکسوپاتی لومبوساکرال (درگیری شبکه ی عصبی کمر) ناشی از تومورهای سرطانی:

بازدید: 625 نفر
انتشار: 21 Dey 1398
پلکسوپاتی لومبوساکرال (درگیری شبکه ی  عصبی کمر) ناشی از تومورهای سرطانی:

این آسیب می تواند توسط انواع مختلفی از تومورهای سرطانی رخ دهد.

این تومورها ممکن است با گسترش موضعی از مکان اولیه در لگن به شبکه تهاجم کنند مثل تومورهای کولورکتال ، رحم ، پروستات و تخمدان . یا به وسیله ی متاستاز از مکان دورتر مثل سرطان پستان ، سارکوما ، لنفوما ، بیضه یا تیروئید.

علائم:

در ۷۰ درصد بیماران علامت اولیه درد می باشد به شکل درد عمقی یا احساس فشار که میتواند هم موضعی هم انتشاری باشد.

بعد از هفته ها تا ماه ها پارستزی (گزگز شدگی و خواب رفتگی ) و ضعف رخ می دهد.

درحدود ۱۵ تا ۲۰ درصد بیماران ممکن است در ابتدا دچار این علائم شده و مدت کوتاهی بعد از آن درد ظاهر شود.

در تقریبا ۶۶ درصد بیماران با گرفتاری دوطرفه شبکه ، درد به شکل دوطرفه وجود دارد.در این بیماران ضعف دوطرفه با ماهیت غیر قرینه وجود دارد.

تقریبا ۶۶ درصد بیماران با بیماری سرطان گسترش یافته به شبکه  کمری دچار درگیری قسمت تحتانی شبکه می باشند. درحالی که بیماران دچار تهاجم مستقیم تومورهای لگنی بیشتر دچار درگیری قسمتهای فوقانی شبکه یا کل شبکه می شوند.

معاینه ی فیزیکی:

با این علائم مشخص می شود:

۱- درجاتی از ادم اندام تحتانی (از کمربند لگنی تا نوک پا) بویژه در بیماران با درگیری دوطرفه البته به شکل غیرقرینه.

۲-حس تغییر یافته در جلوی ران در درگیری بخشهای بالایی شبکه و تغییرات حسی در خلف ران و ساق در درگیری بخشهای پایینی شبکه و کل اندام تحتانی در درگیری کل شبکه.

۳- کاهش رفلکسهای تاندونی عمقی (DTR) مطابق با بخش آسیب دیده ی شبکه.

۴-ضعف عضلانی که نه فقط مرتبط با ناحیه ی آسیب دیده ی شبکه است بلکه می تواند ثانوی به اختلالات راه رفتن باشد.

۵- در کمتر از نیمی از بیماران با بیماری یکطرفه ، SLR مثبت می باشد ولی در موارد دوطرفه تقریبا همیشه مثبت است.

۶-لمس عمقی شکم ، زائده  سیاتیک و توشه رکتال می تواند منجر به ایجاد درد و لوکالیزه کردن تومور شود.

ارزیابی الکترودیاگنوستیک (نوار عصب و عضله) بیماران می تواند قبل یا بعد از سی تی اسکن یا MRI  اسپاین جهت بررسی گیرافتادگی ریشه ی عصب انجام شود.

بیماری دوطرفه ممکن است اغلب زمانی که فقط یک طرف از لحاظ کلینیکی مورد شک است تشخیص داده شود.

در نوار عصب و عضله عضلات پارااسپاینال لومبوساکرال (عضلات ناحیه ی تحتانی کمر) با صرف نظر از اینکه آیا درد پشت وجود دارد یا نه ، باید همیشه بررسی شوند.

در ۲۱ درصد بیماران که فقط درگیری شبکه لومبوساکرال دارند ابنرمالیتی های عضلات پارااسپاینال دیده می شود که مطرح کننده ی گسترش اپیدورال بیماری به ریشه ی عصبی می باشد.

در صورت تایید آسیب شبکه ی عصبی کمری جهت تشخیص محل تومور و گسترش ان باید CT اسکن و بویژه MRI انجام شود.

 

 رفرنس:Dumitro Book(رفرنس طب فیزیکی و توانبخشی)

مرکز جامع طب فیزیکی و توانبخشی دکتر مریم نظری

آدرس:

نجف اباد، چهارراه شهرداری، جنب تاکسی سرویس اصفهان، ساختمان کارون1، طبقه فوقانی دندانپزشکی ماهان، مرکز جامع طب فیزیکی و توانبخشی دکتر مریم نظری

شماره تماس:

031-42642572

حضور در مطب:

زمان های حضور در مطب