slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
  1. روشهای تشخیصی پوکی استخوان یا استئوپورز:

    روشهای تشخیصی پوکی استخوان یا استئوپورز:

    تشخیص پوکی استخوان نیازمند گرفتن تاریخچه و معاینه فیزیکی می باشد که شامل گرفتن تاریخچه فامیلی پوکی استخوان ، نوع و محل دردهای عضلانی اسکلتی ، مصرف رژیم غذایی حاوی کلسیم ، سطح فعالیت فیزیکی و اندازه قد و وزن فرد می باشد.  روشهای تشخیصی پوکی استخوان یا استئوپورز فاکتورهای...

    ادامه مطلب....