slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
  1. ورزش در افراد مسن

    ورزش در افراد مسن

    افراد سالمند و مسن در صورت انجام فعالیتهای ورزشی دچار پیشرفت در ظرفیت هوازی و قدرت عضلانی می شوند.     ورزشهای مقاومتی با ابزاری مثل وزنه و دمبل و قرقره افراد مسن را قادر می کند که فعالیتهای روزمره را آسانتر انجام داده و از از دست رفتن توده...

    ادامه مطلب....