slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
  1. کندرومالاسی یانرمی غضروف کشکک زانو

    کندرومالاسی یانرمی غضروف کشکک زانو

    شایعترین علت درد زانو در افراد جوان می باشد. علت ان می تواند تروما مثل افتادن روی زانو یا آسیب استخوان یا غضروف زیر استخوان (ساب کندرال) باشد یا می تواند در اثر ابنرمالیتی های متعدد بیومکانیکال مثل سفتی عضله ی چهارسر ران یا سفتی ایلیوتیبیال باند(باند عضلانی سفت در...

    ادامه مطلب....