slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
  1. التهاب بورس جلوی زانو ( بورسیت پره پاتلار)

    التهاب بورس جلوی زانو ( بورسیت پره پاتلار)

    آناتومی بورس:  قبل از هر چیز باید بدانیم بورس چیست.بورس ها کیسه هایی با دیواره بسیار نازک هستند. در بدن انسان این کیسه ها در بین بافت هایی قرار میگیرند که روی یکدیگر حرکت کرده و میلغزند. وظیفه این کیسه ها تسهیل حرکت و لغزیدن این بافت ها در کنار یکدیگر...

    ادامه مطلب....