slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
  1. التهاب بورس (بورسیت) اوله کرانون آرنج:

    التهاب بورس (بورسیت) اوله کرانون آرنج:

    یک تورم زیر پوستی ساک سینوویوم است که در سطح زائده ی اوله کرانون آرنج رخ می دهد. این بورس به عنوان بالشتک جهت نوک اوله کرانون عمل می کند که باعث کاهش اصصکاک بین زائده ی اوله کرانون و پوست می شود. به علت اینکه بافت نرم کمی در...

    ادامه مطلب....