slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
 1. آسیب عصب سیاتیک

  آسیب عصب سیاتیک

  آسیب این عصب ممکن است در فاصله  فضای لگن تا نقطه وسط ران که محل دوشاخه شدن عصب سیاتیک به دو شاخه ی تیبیال وپرونئال است رخ دهد. آسیب این عصب به دو گروه پروگزیمال (ابتدایی) و دیستال(انتهایی) تقسیم می شود.گروه پروگزیمال در ناحیه  باسن و گروه دیستال در ابتدای...

  ادامه مطلب....

 2. افتادگی پا

  افتادگی پا

  افرادی که دچار این مشکل هستند در حین راه  رفتن قادر به بلند کردن جلوی پای خود نیستند و انگشتان خود را به زمین می کشند.بعضی از     بیماران برای جلوگیری از گیر کردن انگشتان با   زمین گامهای بلندی برمیدارند و مثل اسب پای   خود را محکم...

  ادامه مطلب....