slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
  1. آسیب عصب رادیال(نوروپاتی رادیال)یا افتادگی مچ دست(Wrist drop)

    آسیب عصب رادیال(نوروپاتی رادیال)یا افتادگی مچ دست(Wrist drop)

    عصب رادیال از ریشه های عصبی C5 تا T1 شبکه بازویی منشا گرفته و در نواحی مختلف در طول مسیرش از زیربغل تا دستها ممکن است تحت فشار قرار گیرد. عصب رادیال می تواند در زیربغل(آگزیلا) تحت فشار قرار گیرد که به آن Crouch injury می گویند. در بازو در...

    ادامه مطلب....