slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
  1. اختلال حرکتی و راه رفتن و تعادل در بیماران ام اس

    اختلال حرکتی و راه رفتن و تعادل در بیماران ام اس

    اختلال راه رفتن در ام اس به علت کنتراکچر(سفتی مفصلی) ، ضعف ، اسپاستیسیته ، خستگی ، اختلال حس عمقی ، اختلال عملکرد مخچه و وستیبولار (بخش تعادلی گوش)، اختلال بینایی و ناتوانی در انجام چند فعالیت رخ می دهد. حدود ۷۵% از بیماران ام اس درجاتی از اختلال راه...

    ادامه مطلب....