slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
  1. آرتروز مفاصل دست:

    آرتروز مفاصل دست:

    روند تخریب غضروف هیالین در مفاصل دست می باشد . آرتروز ایدیوپاتیک نوعی از آرتروز است که با رد سایر موارد آرتروز که ناشی از رسوب پیروفسفات ، عفونت یا سایر علل رخ می دهند، تشخیص داده می شود. این آرتروز دست به علت بالا رفتن سن رخ داده  و...

    ادامه مطلب....